تور آنتالیا ویژه خرداد 1403(پرواز مستقیم ترکیش)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:55
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 04:55
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل سندر آنتالیا
40,990,000 تومان
54,890,000 تومان
34,890,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
هتل آیدین بی کوئینز پالاس اند اسپا آنتالیا
50,190,000 تومان
77,390,000 تومان
36,390,000 تومان
توضیحات: belek
رزرو
هتل گرند پارک لارا آنتالیا
53,490,000 تومان
77,990,000 تومان
41,090,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
هتل ویندهام گاردن لارا آنتالیا
57,290,000 تومان
77,990,000 تومان
39,990,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
هتل رامادا ریزورت بای ویندهام لارا آنتالیا
59,190,000 تومان
80,990,000 تومان
40,990,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
هتل اورنج کانتی ریزورت بلک آنتالیا
62,590,000 تومان
102,390,000 تومان
50,590,000 تومان
توضیحات: belek
رزرو
هتل اورنج کانتی ریزورت کمر آنتالیا
62,890,000 تومان
103,900,000 تومان
42,790,000 تومان
توضیحات: kemer
رزرو
هتل کریستال واتر ورلد ریزورت اند اسپا آنتالیا
64,590,000 تومان
97,790,000 تومان
43,590,000 تومان
توضیحات: belek
رزرو
هتل بایا لارا آنتالیا
71,690,000 تومان
110,790,000 تومان
47,190,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
هتل لیماک لارا دلوکس اند ریزورت آنتالیا
73,590,000 تومان
104,590,000 تومان
47,190,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
هتل آستریا کرملین پالاس آنتالیا
75,790,000 تومان
112,990,000 تومان
49,290,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
هتل شروود اکسکلوسیو لارا آنتالیا
79,590,000 تومان
135,790,000 تومان
51,190,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
هتل رویال وینگز آنتالیا
81,890,000 تومان
132,190,000 تومان
55,290,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
ای سی گرین
86,490,000 تومان
150,190,000 تومان
54,590,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
هتل سوسسی لاکچری ریزورت آنتالیا
86,890,000 تومان
150,190,000 تومان
54,190,000 تومان
توضیحات: belek
رزرو
هتل گرانادا لاکچری بلک آنتالیا
87,190,000 تومان
125,890,000 تومان
54,990,000 تومان
توضیحات: belek
رزرو
هتل تایتانیک دلوکس لارا آنتالیا
90,990,000 تومان
145,590,000 تومان
56,890,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
هتل نیروانا کازموپالیتن آنتالیا
90,990,000 تومان
145,590,000 تومان
56,890,000 تومان
توضیحات: lara
رزرو
هتل تایتانیک دلوکس گلف بلک آنتالیا
103,390,000 تومان
159,790,000 تومان
63,090,000 تومان
توضیحات: belek
رزرو
هتل تایتانیک مردان پالاس آنتالیا
113,390,000 تومان
167,090,000 تومان
67,890,000 تومان
توضیحات: belek
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان 54,890,000 تومان 34,890,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,190,000 تومان 77,390,000 تومان 36,390,000 تومان
توضیحات : belek
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان 77,990,000 تومان 41,090,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,290,000 تومان 77,990,000 تومان 39,990,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,190,000 تومان 80,990,000 تومان 40,990,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,590,000 تومان 102,390,000 تومان 50,590,000 تومان
توضیحات : belek
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,890,000 تومان 103,900,000 تومان 42,790,000 تومان
توضیحات : kemer
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,590,000 تومان 97,790,000 تومان 43,590,000 تومان
توضیحات : belek
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,690,000 تومان 110,790,000 تومان 47,190,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,590,000 تومان 104,590,000 تومان 47,190,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,790,000 تومان 112,990,000 تومان 49,290,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,590,000 تومان 135,790,000 تومان 51,190,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,890,000 تومان 132,190,000 تومان 55,290,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,490,000 تومان 150,190,000 تومان 54,590,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,890,000 تومان 150,190,000 تومان 54,190,000 تومان
توضیحات : belek
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,190,000 تومان 125,890,000 تومان 54,990,000 تومان
توضیحات : belek
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,990,000 تومان 145,590,000 تومان 56,890,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,990,000 تومان 145,590,000 تومان 56,890,000 تومان
توضیحات : lara
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
103,390,000 تومان 159,790,000 تومان 63,090,000 تومان
توضیحات : belek
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
113,390,000 تومان 167,090,000 تومان 67,890,000 تومان
توضیحات : belek
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز ترکیش✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با سارنگ پرواز ایرانیان

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس سارنگ پرواز در این مورد پاسخگو نیست.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
*** تلفن دفتر:  86013631_0216Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM