تور 6 روزه ایروان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل نیو باکسوس ایروان ارمنستان
22,960,000 تومان
27,380,000 تومان
19,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پرایمر ایروان ارمنستان
23,470,000 تومان
29,760,000 تومان
21,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بلا
23,980,000 تومان
28,740,000 تومان
21,600,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شیراک ایروان ارمنستان
24,830,000 تومان
30,100,000 تومان
22,960,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رجینه ایروان ارمنستان
25,680,000 تومان
30,100,000 تومان
23,980,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال پلازا ایروان
28,230,000 تومان
39,620,000 تومان
23,980,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اربونی ایروان ارمنستان
31,120,000 تومان
42,340,000 تومان
21,940,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
32,480,000 تومان
42,340,000 تومان
24,660,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی گرند ایروان
35,710,000 تومان
50,160,000 تومان
22,960,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان ارمنستان
37,410,000 تومان
48,120,000 تومان
22,960,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایروان
44,040,000 تومان
63,760,000 تومان
26,360,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نشنال ایروان
45,740,000 تومان
66,140,000 تومان
23,980,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,960,000 تومان 27,380,000 تومان 19,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,470,000 تومان 29,760,000 تومان 21,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,980,000 تومان 28,740,000 تومان 21,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,830,000 تومان 30,100,000 تومان 22,960,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,680,000 تومان 30,100,000 تومان 23,980,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,230,000 تومان 39,620,000 تومان 23,980,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,120,000 تومان 42,340,000 تومان 21,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,480,000 تومان 42,340,000 تومان 24,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,710,000 تومان 50,160,000 تومان 22,960,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,410,000 تومان 48,120,000 تومان 22,960,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,040,000 تومان 63,760,000 تومان 26,360,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,740,000 تومان 66,140,000 تومان 23,980,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
 تور 6 روزه ایروان
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM