تور 6 روزه ایروان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل نیو باکسوس ایروان ارمنستان
20,460,000 تومان
24,880,000 تومان
17,400,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پرایمر ایروان ارمنستان
20,970,000 تومان
27,260,000 تومان
19,400,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بلا
21,480,000 تومان
26,240,000 تومان
19,100,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شیراک ایروان ارمنستان
22,330,000 تومان
27,600,000 تومان
20,460,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رجینه ایروان ارمنستان
23,180,000 تومان
27,600,000 تومان
21,480,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال پلازا ایروان
25,730,000 تومان
37,120,000 تومان
21,480,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اربونی ایروان ارمنستان
28,620,000 تومان
39,840,000 تومان
19,440,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
29,980,000 تومان
39,840,000 تومان
22,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی گرند ایروان
33,210,000 تومان
47,660,000 تومان
20,460,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان ارمنستان
34,910,000 تومان
45,620,000 تومان
20,460,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایروان
41,540,000 تومان
61,260,000 تومان
23,860,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نشنال ایروان
43,240,000 تومان
63,640,000 تومان
21,480,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,460,000 تومان 24,880,000 تومان 17,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,970,000 تومان 27,260,000 تومان 19,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,480,000 تومان 26,240,000 تومان 19,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,330,000 تومان 27,600,000 تومان 20,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,180,000 تومان 27,600,000 تومان 21,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,730,000 تومان 37,120,000 تومان 21,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,620,000 تومان 39,840,000 تومان 19,440,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,980,000 تومان 39,840,000 تومان 22,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,210,000 تومان 47,660,000 تومان 20,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,910,000 تومان 45,620,000 تومان 20,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,540,000 تومان 61,260,000 تومان 23,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,240,000 تومان 63,640,000 تومان 21,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
 تور 6 روزه ایروان
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM