تور 6 روزه ایروان

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
22 اردیبهشت 1403
پنجشنبه
27 اردیبهشت 1403
دوشنبه
24 اردیبهشت 1403
شنبه
29 اردیبهشت 1403
پنجشنبه
27 اردیبهشت 1403
سه شنبه
01 خرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
هتل باکسوس
20,460,000 تومان
24,880,000 تومان
17,400,000 تومان
---
هتل پرایمر
20,970,000 تومان
27,260,000 تومان
19,400,000 تومان
---
هتل بلا
21,480,000 تومان
26,240,000 تومان
19,100,000 تومان
---
هتل شیراک
22,330,000 تومان
27,600,000 تومان
20,460,000 تومان
---
هتل رجینه
23,180,000 تومان
27,600,000 تومان
21,480,000 تومان
---
هتل رویال پلازا ایروان
25,730,000 تومان
37,120,000 تومان
21,480,000 تومان
---
هتل اربونی
28,620,000 تومان
39,840,000 تومان
19,440,000 تومان
---
هتل آنی پلازا ایروان
29,980,000 تومان
39,840,000 تومان
22,160,000 تومان
---
هتل آنی گرند ایروان
33,210,000 تومان
47,660,000 تومان
20,460,000 تومان
---
هتل رادیسون بلو ایروان
41,540,000 تومان
61,260,000 تومان
23,860,000 تومان
---
هتل نشنال ایروان
43,240,000 تومان
63,640,000 تومان
21,480,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,460,000 تومان 24,880,000 تومان 17,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,970,000 تومان 27,260,000 تومان 19,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,480,000 تومان 26,240,000 تومان 19,100,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,330,000 تومان 27,600,000 تومان 20,460,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,180,000 تومان 27,600,000 تومان 21,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,730,000 تومان 37,120,000 تومان 21,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,620,000 تومان 39,840,000 تومان 19,440,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,980,000 تومان 39,840,000 تومان 22,160,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,210,000 تومان 47,660,000 تومان 20,460,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,910,000 تومان 45,620,000 تومان 20,460,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,540,000 تومان 61,260,000 تومان 23,860,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,240,000 تومان 63,640,000 تومان 21,480,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
 تور 6 روزه ایروان
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM