تور 5 روزه ایروان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل پرایمر ایروان ارمنستان
18,090,000 تومان
22,640,000 تومان
16,660,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نیو باکسوس ایروان ارمنستان
18,220,000 تومان
22,640,000 تومان
15,100,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بلا
18,220,000 تومان
21,860,000 تومان
16,400,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شیراک ایروان ارمنستان
19,130,000 تومان
23,940,000 تومان
17,440,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رجینه ایروان ارمنستان
19,780,000 تومان
23,420,000 تومان
18,740,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال پلازا ایروان
21,470,000 تومان
30,180,000 تومان
19,780,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اربونی ایروان ارمنستان
23,680,000 تومان
32,260,000 تومان
16,650,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
24,720,000 تومان
32,260,000 تومان
16,660,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی گرند ایروان
26,670,000 تومان
37,460,000 تومان
18,220,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان ارمنستان
29,270,000 تومان
39,800,000 تومان
18,220,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایروان
33,690,000 تومان
48,940,000 تومان
20,040,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نشنال ایروان
34,990,000 تومان
50,200,000 تومان
22,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان 22,640,000 تومان 16,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,220,000 تومان 22,640,000 تومان 15,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,220,000 تومان 21,860,000 تومان 16,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,130,000 تومان 23,940,000 تومان 17,440,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,780,000 تومان 23,420,000 تومان 18,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,470,000 تومان 30,180,000 تومان 19,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,680,000 تومان 32,260,000 تومان 16,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,720,000 تومان 32,260,000 تومان 16,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,670,000 تومان 37,460,000 تومان 18,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,270,000 تومان 39,800,000 تومان 18,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان 48,940,000 تومان 20,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان 50,200,000 تومان 22,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌
 تور 5 روزه ایروان
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM