تور 4 روزه ایروان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:15
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 12:15
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل نیو باکسوس ایروان ارمنستان
11,880,000 تومان
14,530,000 تومان
10,040,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پرایمر ایروان ارمنستان
12,190,000 تومان
15,960,000 تومان
11,270,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بلا
12,490,000 تومان
15,350,000 تومان
11,060,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شیراک ایروان ارمنستان
13,000,000 تومان
16,160,000 تومان
11,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رجینه ایروان ارمنستان
13,510,000 تومان
16,160,000 تومان
12,490,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال پلازا ایروان
15,040,000 تومان
21,880,000 تومان
12,490,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اربونی ایروان ارمنستان
16,780,000 تومان
23,510,000 تومان
11,270,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
17,590,000 تومان
23,510,000 تومان
12,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی گرند ایروان
19,530,000 تومان
28,200,000 تومان
11,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان ارمنستان
20,550,000 تومان
26,980,000 تومان
11,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایروان
24,530,000 تومان
36,360,000 تومان
13,920,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نشنال ایروان
25,550,000 تومان
37,790,000 تومان
12,490,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,880,000 تومان 14,530,000 تومان 10,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,190,000 تومان 15,960,000 تومان 11,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان 15,350,000 تومان 11,060,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,000,000 تومان 16,160,000 تومان 11,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,510,000 تومان 16,160,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,040,000 تومان 21,880,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,780,000 تومان 23,510,000 تومان 11,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان 23,510,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,530,000 تومان 28,200,000 تومان 11,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,550,000 تومان 26,980,000 تومان 11,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,530,000 تومان 36,360,000 تومان 13,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,550,000 تومان 37,790,000 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور 4 روزه ایراون
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM