تور 4 روزه ایروان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل نیو باکسوس ایروان ارمنستان
19,880,000 تومان
22,530,000 تومان
18,040,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پرایمر ایروان ارمنستان
20,190,000 تومان
23,960,000 تومان
19,270,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بلا
20,490,000 تومان
23,350,000 تومان
19,060,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شیراک ایروان ارمنستان
21,000,000 تومان
24,160,000 تومان
19,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رجینه ایروان ارمنستان
21,510,000 تومان
24,160,000 تومان
20,490,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال پلازا ایروان
23,040,000 تومان
29,880,000 تومان
20,490,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اربونی ایروان ارمنستان
24,780,000 تومان
31,510,000 تومان
19,270,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
25,590,000 تومان
31,510,000 تومان
20,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی گرند ایروان
27,530,000 تومان
36,200,000 تومان
19,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان ارمنستان
28,550,000 تومان
34,980,000 تومان
19,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایروان
32,530,000 تومان
44,360,000 تومان
21,920,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نشنال ایروان
33,550,000 تومان
45,790,000 تومان
20,490,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,880,000 تومان 22,530,000 تومان 18,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان 23,960,000 تومان 19,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان 23,350,000 تومان 19,060,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان 24,160,000 تومان 19,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,510,000 تومان 24,160,000 تومان 20,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,040,000 تومان 29,880,000 تومان 20,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,780,000 تومان 31,510,000 تومان 19,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان 31,510,000 تومان 20,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,530,000 تومان 36,200,000 تومان 19,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,550,000 تومان 34,980,000 تومان 19,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,530,000 تومان 44,360,000 تومان 21,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,550,000 تومان 45,790,000 تومان 20,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور 4 روزه ایراون
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM