تور 4 روزه ایروان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل نیو باکسوس ایروان ارمنستان
23,380,000 تومان
26,030,000 تومان
21,540,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پرایمر ایروان ارمنستان
23,690,000 تومان
27,460,000 تومان
22,770,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بلا
23,990,000 تومان
26,850,000 تومان
22,560,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شیراک ایروان ارمنستان
24,500,000 تومان
27,660,000 تومان
23,380,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رجینه ایروان ارمنستان
25,010,000 تومان
27,660,000 تومان
23,990,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال پلازا ایروان
26,540,000 تومان
33,380,000 تومان
23,990,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اربونی ایروان ارمنستان
28,280,000 تومان
35,010,000 تومان
22,770,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
29,090,000 تومان
35,010,000 تومان
24,400,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی گرند ایروان
31,030,000 تومان
39,700,000 تومان
23,380,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان ارمنستان
32,050,000 تومان
38,480,000 تومان
23,380,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایروان
36,030,000 تومان
47,860,000 تومان
25,420,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نشنال ایروان
37,050,000 تومان
49,290,000 تومان
23,990,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,380,000 تومان 26,030,000 تومان 21,540,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان 27,460,000 تومان 22,770,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان 26,850,000 تومان 22,560,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان 27,660,000 تومان 23,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,010,000 تومان 27,660,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,540,000 تومان 33,380,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,280,000 تومان 35,010,000 تومان 22,770,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان 35,010,000 تومان 24,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,030,000 تومان 39,700,000 تومان 23,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,050,000 تومان 38,480,000 تومان 23,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,030,000 تومان 47,860,000 تومان 25,420,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,050,000 تومان 49,290,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور 4 روزه ایراون
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM