تور 8 روزه تفلیس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:05
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:05
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ایساکا تفلیس
12,120,000 تومان
13,910,000 تومان
12,120,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پولو تفلیس
12,120,000 تومان
13,910,000 تومان
12,120,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الگانس تفلیس
13,680,000 تومان
17,040,000 تومان
13,680,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آتو تفلیس
14,360,000 تومان
18,390,000 تومان
13,460,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مگنولیا تفلیس
14,800,000 تومان
19,280,000 تومان
14,800,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جی ان جی تفلیس
17,040,000 تومان
23,760,000 تومان
14,800,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ال بوتیک تفلیس
19,280,000 تومان
28,240,000 تومان
17,040,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن تولیپ دیزاین تفلیس
19,280,000 تومان
28,240,000 تومان
19,280,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آیبیس استادیوم تفلیس
21,520,000 تومان
30,480,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل آستوریا تفلیس
22,640,000 تومان
34,960,000 تومان
22,640,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیوس تفلیس
23,760,000 تومان
32,720,000 تومان
19,280,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون گرند متچی پالاس تفلیس
40,560,000 تومان
61,840,000 تومان
28,240,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس
46,160,000 تومان
82,000,000 تومان
37,200,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بیلتمور تفلیس
48,400,000 تومان
86,480,000 تومان
41,680,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,120,000 تومان 13,910,000 تومان 12,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,120,000 تومان 13,910,000 تومان 12,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,680,000 تومان 17,040,000 تومان 13,680,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,360,000 تومان 18,390,000 تومان 13,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,800,000 تومان 19,280,000 تومان 14,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,040,000 تومان 23,760,000 تومان 14,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,280,000 تومان 28,240,000 تومان 17,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,280,000 تومان 28,240,000 تومان 19,280,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,520,000 تومان 30,480,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,640,000 تومان 34,960,000 تومان 22,640,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,760,000 تومان 32,720,000 تومان 19,280,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,560,000 تومان 61,840,000 تومان 28,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,160,000 تومان 82,000,000 تومان 37,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,400,000 تومان 86,480,000 تومان 41,680,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
 تور 8 روزه تفلیس
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM