تور 7 روزه تفلیس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:05
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:05
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ایساکا تفلیس
10,860,000 تومان
12,400,000 تومان
10,860,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پولو تفلیس
10,860,000 تومان
12,400,000 تومان
10,860,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الگانس تفلیس
12,200,000 تومان
15,080,000 تومان
12,010,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آتو تفلیس
12,780,000 تومان
16,240,000 تومان
12,010,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مگنولیا تفلیس
13,160,000 تومان
17,000,000 تومان
13,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جی ان جی تفلیس
15,080,000 تومان
20,840,000 تومان
13,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ال بوتیک تفلیس
17,000,000 تومان
24,680,000 تومان
15,080,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن تولیپ دیزاین تفلیس
17,000,000 تومان
24,680,000 تومان
17,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آیبیس استادیوم تفلیس
18,920,000 تومان
26,600,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل آستوریا تفلیس
19,880,000 تومان
30,440,000 تومان
19,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیوس تفلیس
20,840,000 تومان
28,520,000 تومان
19,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون گرند متچی پالاس تفلیس
35,240,000 تومان
53,480,000 تومان
24,680,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس
40,040,000 تومان
70,760,000 تومان
32,360,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بیلتمور تفلیس
41,960,000 تومان
74,600,000 تومان
36,200,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,860,000 تومان 12,400,000 تومان 10,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,860,000 تومان 12,400,000 تومان 10,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,200,000 تومان 15,080,000 تومان 12,010,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,780,000 تومان 16,240,000 تومان 12,010,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,160,000 تومان 17,000,000 تومان 13,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,080,000 تومان 20,840,000 تومان 13,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان 24,680,000 تومان 15,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان 24,680,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,920,000 تومان 26,600,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,880,000 تومان 30,440,000 تومان 19,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,840,000 تومان 28,520,000 تومان 19,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,240,000 تومان 53,480,000 تومان 24,680,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,040,000 تومان 70,760,000 تومان 32,360,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,960,000 تومان 74,600,000 تومان 36,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
 تور 7 روزه تفلیس
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM