تور 7 روزه تفلیس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:05
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:05
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ایساکا تفلیس
11,860,000 تومان
13,400,000 تومان
11,860,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پولو تفلیس
11,860,000 تومان
13,400,000 تومان
11,860,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الگانس تفلیس
13,200,000 تومان
16,080,000 تومان
13,010,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آتو تفلیس
13,780,000 تومان
17,240,000 تومان
13,010,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مگنولیا تفلیس
14,160,000 تومان
18,000,000 تومان
14,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جی ان جی تفلیس
16,080,000 تومان
21,840,000 تومان
14,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ال بوتیک تفلیس
18,000,000 تومان
25,680,000 تومان
16,080,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن تولیپ دیزاین تفلیس
18,000,000 تومان
25,680,000 تومان
18,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آیبیس استادیوم تفلیس
19,920,000 تومان
27,600,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل آستوریا تفلیس
20,880,000 تومان
31,440,000 تومان
20,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیوس تفلیس
21,840,000 تومان
29,520,000 تومان
20,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون گرند متچی پالاس تفلیس
36,240,000 تومان
54,480,000 تومان
25,680,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس
41,040,000 تومان
71,760,000 تومان
33,360,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بیلتمور تفلیس
42,960,000 تومان
75,600,000 تومان
37,200,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,860,000 تومان 13,400,000 تومان 11,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,860,000 تومان 13,400,000 تومان 11,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان 16,080,000 تومان 13,010,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,780,000 تومان 17,240,000 تومان 13,010,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,160,000 تومان 18,000,000 تومان 14,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,080,000 تومان 21,840,000 تومان 14,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان 25,680,000 تومان 16,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان 25,680,000 تومان 18,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,920,000 تومان 27,600,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,880,000 تومان 31,440,000 تومان 20,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,840,000 تومان 29,520,000 تومان 20,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,240,000 تومان 54,480,000 تومان 25,680,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,040,000 تومان 71,760,000 تومان 33,360,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,960,000 تومان 75,600,000 تومان 37,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
 تور 7 روزه تفلیس
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM