تور 6 روزه تفلیس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ایساکا تفلیس
10,600,000 تومان
11,880,000 تومان
10,600,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پولو تفلیس
10,600,000 تومان
11,880,000 تومان
10,600,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الگانس تفلیس
11,720,000 تومان
14,120,000 تومان
11,560,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آتو تفلیس
12,200,000 تومان
15,080,000 تومان
11,560,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مگنولیا تفلیس
12,520,000 تومان
15,720,000 تومان
12,520,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جی ان جی تفلیس
14,120,000 تومان
18,920,000 تومان
12,520,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ال بوتیک تفلیس
15,720,000 تومان
22,120,000 تومان
14,120,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن تولیپ دیزاین تفلیس
15,720,000 تومان
22,120,000 تومان
15,720,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آیبیس استادیوم تفلیس
17,320,000 تومان
23,720,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل آستوریا تفلیس
18,120,000 تومان
26,920,000 تومان
17,320,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیوس تفلیس
18,920,000 تومان
25,320,000 تومان
18,920,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون گرند متچی پالاس تفلیس
30,920,000 تومان
46,120,000 تومان
30,920,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس
34,920,000 تومان
60,520,000 تومان
34,920,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بیلتمور تفلیس
36,520,000 تومان
63,720,000 تومان
31,720,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,600,000 تومان 11,880,000 تومان 10,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,600,000 تومان 11,880,000 تومان 10,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,720,000 تومان 14,120,000 تومان 11,560,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,200,000 تومان 15,080,000 تومان 11,560,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,520,000 تومان 15,720,000 تومان 12,520,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,120,000 تومان 18,920,000 تومان 12,520,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,720,000 تومان 22,120,000 تومان 14,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,720,000 تومان 22,120,000 تومان 15,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,320,000 تومان 23,720,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,120,000 تومان 26,920,000 تومان 17,320,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,920,000 تومان 25,320,000 تومان 18,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,920,000 تومان 46,120,000 تومان 30,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,920,000 تومان 60,520,000 تومان 34,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,520,000 تومان 63,720,000 تومان 31,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور 6 روزه تفلیس
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM