تور 5 روزه تفلیس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ایساکا تفلیس
11,850,000 تومان
12,870,000 تومان
11,850,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پولو تفلیس
11,850,000 تومان
12,870,000 تومان
11,850,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الگانس تفلیس
12,740,000 تومان
14,660,000 تومان
12,620,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آتو تفلیس
13,130,000 تومان
15,430,000 تومان
12,620,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مگنولیا تفلیس
13,380,000 تومان
15,940,000 تومان
13,380,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جی ان جی تفلیس
14,660,000 تومان
18,500,000 تومان
13,380,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ال بوتیک تفلیس
15,940,000 تومان
21,060,000 تومان
14,660,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن تولیپ دیزاین تفلیس
15,940,000 تومان
21,060,000 تومان
15,940,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آیبیس استادیوم تفلیس
17,220,000 تومان
22,340,000 تومان
17,220,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آستوریا تفلیس
17,860,000 تومان
24,900,000 تومان
17,220,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیوس تفلیس
18,500,000 تومان
23,620,000 تومان
15,940,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون گرند متچی پالاس تفلیس
28,100,000 تومان
40,260,000 تومان
21,060,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس
31,300,000 تومان
51,780,000 تومان
26,180,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بیلتمور تفلیس
32,580,000 تومان
54,340,000 تومان
28,740,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,850,000 تومان 12,870,000 تومان 11,850,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,850,000 تومان 12,870,000 تومان 11,850,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,740,000 تومان 14,660,000 تومان 12,620,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,130,000 تومان 15,430,000 تومان 12,620,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,380,000 تومان 15,940,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,660,000 تومان 18,500,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,940,000 تومان 21,060,000 تومان 14,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,940,000 تومان 21,060,000 تومان 15,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,220,000 تومان 22,340,000 تومان 17,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,860,000 تومان 24,900,000 تومان 17,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان 23,620,000 تومان 15,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,100,000 تومان 40,260,000 تومان 21,060,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان 51,780,000 تومان 26,180,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,580,000 تومان 54,340,000 تومان 28,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌
تور 5 روزه تفلیس
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM