تور 4 روزه تفلیس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ایساکا تفلیس
10,990,000 تومان
11,860,000 تومان
10,990,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پولو تفلیس
11,090,000 تومان
11,860,000 تومان
11,090,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الگانس تفلیس
11,760,000 تومان
13,200,000 تومان
11,760,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آتو تفلیس
12,050,000 تومان
13,780,000 تومان
11,670,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مگنولیا تفلیس
12,240,000 تومان
14,160,000 تومان
12,240,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جی ان جی تفلیس
13,200,000 تومان
16,080,000 تومان
12,240,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ال بوتیک تفلیس
14,160,000 تومان
18,000,000 تومان
13,200,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آیبیس استادیوم تفلیس
15,120,000 تومان
18,960,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل آستوریا تفلیس
15,600,000 تومان
20,880,000 تومان
15,120,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیوس تفلیس
16,080,000 تومان
19,920,000 تومان
14,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون گرند متچی پالاس تفلیس
23,280,000 تومان
32,400,000 تومان
18,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس
25,680,000 تومان
41,040,000 تومان
21,840,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بیلتمور تفلیس
26,640,000 تومان
42,960,000 تومان
23,760,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان 11,860,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,090,000 تومان 11,860,000 تومان 11,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,760,000 تومان 13,200,000 تومان 11,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,050,000 تومان 13,780,000 تومان 11,670,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,240,000 تومان 14,160,000 تومان 12,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان 16,080,000 تومان 12,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,160,000 تومان 18,000,000 تومان 13,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,120,000 تومان 18,960,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,600,000 تومان 20,880,000 تومان 15,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,080,000 تومان 19,920,000 تومان 14,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,280,000 تومان 32,400,000 تومان 18,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,680,000 تومان 41,040,000 تومان 21,840,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,640,000 تومان 42,960,000 تومان 23,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور 4 روزه تفلیس
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM