تور 4 روزه تفلیس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:20
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 13:20
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:05
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:05
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ایساکا تفلیس
9,990,000 تومان
10,860,000 تومان
9,990,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پولو تفلیس
10,090,000 تومان
10,860,000 تومان
10,090,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الگانس تفلیس
10,760,000 تومان
12,200,000 تومان
10,760,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آتو تفلیس
11,050,000 تومان
12,780,000 تومان
10,670,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مگنولیا تفلیس
11,240,000 تومان
13,160,000 تومان
11,240,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جی ان جی تفلیس
12,200,000 تومان
15,080,000 تومان
11,240,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ال بوتیک تفلیس
13,160,000 تومان
17,000,000 تومان
12,200,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آیبیس استادیوم تفلیس
14,120,000 تومان
17,960,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل آستوریا تفلیس
14,600,000 تومان
19,880,000 تومان
14,120,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیوس تفلیس
15,080,000 تومان
18,920,000 تومان
13,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون گرند متچی پالاس تفلیس
22,280,000 تومان
31,400,000 تومان
17,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس
24,680,000 تومان
40,040,000 تومان
20,840,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بیلتمور تفلیس
25,640,000 تومان
41,960,000 تومان
22,760,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان 10,860,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان 10,860,000 تومان 10,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,760,000 تومان 12,200,000 تومان 10,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,050,000 تومان 12,780,000 تومان 10,670,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,240,000 تومان 13,160,000 تومان 11,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,200,000 تومان 15,080,000 تومان 11,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,160,000 تومان 17,000,000 تومان 12,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,120,000 تومان 17,960,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,600,000 تومان 19,880,000 تومان 14,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,080,000 تومان 18,920,000 تومان 13,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,280,000 تومان 31,400,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,680,000 تومان 40,040,000 تومان 20,840,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,640,000 تومان 41,960,000 تومان 22,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور 4 روزه تفلیس
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM