تور دبی ویژه دی ماه

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:30
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
ناین
16,700,000 تومان
21,300,000 تومان
16,700,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ارکید دبی
16,900,000 تومان
21,900,000 تومان
16,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سان اند سندز داون تاون دبی
17,100,000 تومان
22,100,000 تومان
17,100,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال تولیپ دبی
17,500,000 تومان
22,900,000 تومان
17,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پیرل سوئیس دبی
17,800,000 تومان
23,100,000 تومان
17,800,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رامادا بای ویندهام داون تاون دبی
18,700,000 تومان
24,000,000 تومان
18,700,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سیتی سیزن دبی
19,700,000 تومان
24,800,000 تومان
19,700,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کارلتون پالاس دبی
20,300,000 تومان
24,000,000 تومان
20,300,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الخوری اسکای گاردن دبی
21,600,000 تومان
25,500,000 تومان
21,600,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جوورا دبی
22,500,000 تومان
27,000,000 تومان
22,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سوئیس اوتل الغریر دبی
23,000,000 تومان
32,300,000 تومان
23,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل د تاور پلازا دبی
24,500,000 تومان
34,600,000 تومان
24,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل وی کوریو کالکشن بای هیلتون دبی
25,800,000 تومان
35,900,000 تومان
25,800,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون گرند دبی
28,300,000 تومان
44,400,000 تومان
28,300,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کنراد دبی
41,200,000 تومان
69,000,000 تومان
41,200,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,700,000 تومان 21,300,000 تومان 16,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,900,000 تومان 21,900,000 تومان 16,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,100,000 تومان 22,100,000 تومان 17,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان 22,900,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان 23,100,000 تومان 17,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,700,000 تومان 24,000,000 تومان 18,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان 24,800,000 تومان 19,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,300,000 تومان 24,000,000 تومان 20,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,600,000 تومان 25,500,000 تومان 21,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان 27,000,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان 32,300,000 تومان 23,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان 34,600,000 تومان 24,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,800,000 تومان 35,900,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,300,000 تومان 44,400,000 تومان 28,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,200,000 تومان 69,000,000 تومان 41,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ویزا/بیمه/ترانسفر فرودگاهی/لیدر/صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن شناسنامه و کارت ملی/پاسپورت با اعتبار 7 ماه/عکس3*4
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌

تور دبی ویژه دی ماه

3شب و 4 روز

پرواز ایرعربیا با 30 کیلو بار

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM