تور4شب استانبول ویژه آذر

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
10 آذر 1402
سه شنبه
14 آذر 1402
جمعه
24 آذر 1402
سه شنبه
28 آذر 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:20
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 10:20
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
هتل گرور
10,200,000 تومان
12,400,000 تومان
9,200,000 تومان
فاتیح
هتل اوریلا استانبول
12,750,000 تومان
16,340,000 تومان
11,250,000 تومان
---
هتل مونوپل استانبول
12,940,000 تومان
16,650,000 تومان
11,250,000 تومان
تکسیم
هتل کوئنتو تکسیم استانبول
13,260,000 تومان
17,290,000 تومان
11,350,000 تومان
بی اغلو
هتل دورا استانبول
14,220,000 تومان
19,380,000 تومان
11,350,000 تومان
دولاپ دره
هتل یورو پلازا استانبول
14,380,000 تومان
19,350,000 تومان
11,350,000 تومان
تکسیم
هتل تی کی تکسیم (نوپلدا) بوسفروس استانبول
14,500,000 تومان
19,620,000 تومان
12,090,000 تومان
هاربیه
هتل گرند استار بسفروس استانبول
14,650,000 تومان
19,850,000 تومان
12,850,000 تومان
تکسیم
هتل تانگو شیشلی استانبول
15,260,000 تومان
20,990,000 تومان
12,850,000 تومان
شیشلی
هتل کارتون استانبول
15,650,000 تومان
22,200,000 تومان
11,350,000 تومان
تکسیم
هتل فرونیا استانبول
15,850,000 تومان
22,200,000 تومان
12,900,000 تومان
تکسیم
هتل کوناک استانبول
16,250,000 تومان
23,200,000 تومان
12,850,000 تومان
تکسیم
هتل دورا پرا استانبول
16,380,000 تومان
23,550,000 تومان
12,850,000 تومان
پرا
هتل چر استانبول
17,990,000 تومان
26,390,000 تومان
13,850,000 تومان
بی اغلو
هتل لازونی استانبول
19,280,000 تومان
29,080,000 تومان
13,900,000 تومان
بی اغلو
هتل گرند جواهر استانبول
20,200,000 تومان
28,300,000 تومان
16,300,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,200,000 تومان 12,400,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : فاتیح
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,750,000 تومان 16,340,000 تومان 11,250,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,940,000 تومان 16,650,000 تومان 11,250,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,260,000 تومان 17,290,000 تومان 11,350,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,220,000 تومان 19,380,000 تومان 11,350,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,380,000 تومان 19,350,000 تومان 11,350,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان 19,620,000 تومان 12,090,000 تومان
توضیحات : هاربیه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,650,000 تومان 19,850,000 تومان 12,850,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,260,000 تومان 20,990,000 تومان 12,850,000 تومان
توضیحات : شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,650,000 تومان 22,200,000 تومان 11,350,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,850,000 تومان 22,200,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,250,000 تومان 23,200,000 تومان 12,850,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,380,000 تومان 23,550,000 تومان 12,850,000 تومان
توضیحات : پرا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان 26,390,000 تومان 13,850,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,280,000 تومان 29,080,000 تومان 13,900,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,200,000 تومان 28,300,000 تومان 16,300,000 تومان
توضیحات : شیشلی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
)نرخ کودک زیر دوسال 1000000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 8600000تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM