تور باتومی 5 روزه

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 16:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل رویال جورجیا باتومی
7,990,000 تومان
10,510,000 تومان
7,990,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرند پالاس باتومی
10,090,000 تومان
13,390,000 تومان
8,990,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل لجند بیزینس باتومی
10,910,000 تومان
14,910,000 تومان
10,910,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ایفوریا باتومی
10,910,000 تومان
14,910,000 تومان
10,910,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آپارتمان آکوا باتومی
11,190,000 تومان
15,590,000 تومان
10,090,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اینتوریست پالاس اند اسپا باتومی
12,840,000 تومان
18,890,000 تومان
11,190,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مترو اسکای تاور باتومی
14,490,000 تومان
22,190,000 تومان
13,390,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون باتومی
19,110,000 تومان
27,690,000 تومان
27,690,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل هیلتون باتومی
21,750,000 تومان
34,070,000 تومان
17,350,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کاستلو مر اند ولنس ریزورت باتومی
32,090,000 تومان
57,390,000 تومان
22,190,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,990,000 تومان 10,510,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان 13,390,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,910,000 تومان 14,910,000 تومان 10,910,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,910,000 تومان 14,910,000 تومان 10,910,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,190,000 تومان 15,590,000 تومان 10,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,840,000 تومان 18,890,000 تومان 11,190,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان 22,190,000 تومان 13,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,110,000 تومان 27,690,000 تومان 27,690,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,750,000 تومان 34,070,000 تومان 17,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,090,000 تومان 57,390,000 تومان 22,190,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌

1-صدرو بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2-پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3-پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد میباشد.

4-قیمت کودک 2 تا 6 سال بدن تخت 9500000 تومان میباشد.

5-قیمت نوزاد 1600000 تومان میباشد.

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM