تور دبی 3شب و 4روز

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
15 مهر 1402
شنبه
15 مهر 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
هتل آراوی دبی
17,650,000 تومان
20,650,000 تومان
17,650,000 تومان
---
هتل الخلیج گرند دبی
17,950,000 تومان
20,250,000 تومان
17,950,000 تومان
---
هتل سان اند سندز داون تاون دبی
18,650,000 تومان
23,550,000 تومان
18,650,000 تومان
دیره
هتل پیرل سوئیس دبی
19,150,000 تومان
24,250,000 تومان
19,150,000 تومان
---
هتل رویال فالکون دبی
19,250,000 تومان
22,150,000 تومان
19,250,000 تومان
---
هتل کورال دیره دبی
20,750,000 تومان
25,650,000 تومان
20,750,000 تومان
---
هتل متروپلیتن دبی
21,250,000 تومان
27,150,000 تومان
21,250,000 تومان
---
هتل الخوری اسکای گاردن دبی
22,150,000 تومان
27,750,000 تومان
22,150,000 تومان
---
هتل جوورا دبی
22,350,000 تومان
28,150,000 تومان
22,350,000 تومان
---
هتل میلینیوم پلازا داون تاون دبی
22,850,000 تومان
29,550,000 تومان
22,850,000 تومان
---
هتل حیات رجنسی دبی
23,150,000 تومان
29,250,000 تومان
23,150,000 تومان
---
هتل مدیا روتانا دبی
23,850,000 تومان
29,950,000 تومان
23,850,000 تومان
---
هتل البندر روتانا کریک دبی
24,750,000 تومان
32,150,000 تومان
24,750,000 تومان
---
هتل سوئیس اوتل الغریر دبی
24,950,000 تومان
30,650,000 تومان
24,950,000 تومان
---
هتل شرایتون گرند دبی
28,550,000 تومان
34,650,000 تومان
28,550,000 تومان
---
هتل کنراد دبی
30,950,000 تومان
38,500,000 تومان
30,950,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,650,000 تومان 20,650,000 تومان 17,650,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,950,000 تومان 20,250,000 تومان 17,950,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,650,000 تومان 23,550,000 تومان 18,650,000 تومان
توضیحات : دیره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,150,000 تومان 24,250,000 تومان 19,150,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,250,000 تومان 22,150,000 تومان 19,250,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,750,000 تومان 25,650,000 تومان 20,750,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,250,000 تومان 27,150,000 تومان 21,250,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,150,000 تومان 27,750,000 تومان 22,150,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,350,000 تومان 28,150,000 تومان 22,350,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,850,000 تومان 29,550,000 تومان 22,850,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,150,000 تومان 29,250,000 تومان 23,150,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,850,000 تومان 29,950,000 تومان 23,850,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,750,000 تومان 32,150,000 تومان 24,750,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,950,000 تومان 30,650,000 تومان 24,950,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان 30,850,000 تومان 25,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,550,000 تومان 34,650,000 تومان 28,550,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,950,000 تومان 38,500,000 تومان 30,950,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ویزا/بیمه/ترانسفر فرودگاهی/لیدر/صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن شناسنامه و کارت ملی/پاسپورت با اعتبار 7 ماه/عکس3*4
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM