تور کیش 3 شب و 4 روز

برنامه سفر
فرودگاه مهرآباد (شروع سفر)
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • KIH فرودگاه بین‌المللی کیش
 • کاسپین کاسپین
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی کیش
 • KIH فرودگاه بین‌المللی کیش
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • کیش ایر کیش ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:30
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 20:30
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه مهرآباد (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت 4 تخته (هرنفر)
هتل تعطیلات کیش
3,790,000 تومان
3,690,000 تومان
3,650,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پارسیان کیش
3,950,000 تومان
3,900,000 تومان
3,850,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گاردنیا کیش
3,990,000 تومان
3,950,000 تومان
3,850,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سانرایز کیش
4,200,000 تومان
4,100,000 تومان
4,050,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گامبرون کیش
4,400,000 تومان
4,250,000 تومان
4,200,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آریان کیش
4,700,000 تومان
4,600,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل پارمیدا کیش
4,850,000 تومان
4,650,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل فلامینگو کیش
4,850,000 تومان
4,800,000 تومان
4,940,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آرامیس کیش
4,950,000 تومان
4,700,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل لیلیوم کیش
5,350,000 تومان
5,300,000 تومان
5,600,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پانوراما کیش
5,800,000 تومان
5,500,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل ایران کیش
5,900,000 تومان
5,750,000 تومان
6,150,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شایان کیش
5,950,000 تومان
5,650,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل بین المللی کیش
6,090,000 تومان
5,800,000 تومان
6,050,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کوروش کیش
6,450,000 تومان
6,100,000 تومان
5,950,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پارمیس کیش
6,500,000 تومان
6,100,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل ویدا کیش
6,600,000 تومان
6,150,000 تومان
6,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پالاس کیش
6,950,000 تومان
6,800,000 تومان
6,750,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل داریوش کیش
9,950,000 تومان
10,800,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان 3,690,000 تومان 3,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان 3,900,000 تومان 3,850,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان 3,950,000 تومان 3,850,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان 4,100,000 تومان 4,050,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان 4,250,000 تومان 4,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان 4,600,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان 4,650,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان 4,800,000 تومان 4,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
4,950,000 تومان 4,700,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان 5,300,000 تومان 5,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان 5,500,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان 5,750,000 تومان 6,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان 5,650,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان 5,800,000 تومان 6,050,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان 6,100,000 تومان 5,950,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان 6,100,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان 6,150,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان 6,800,000 تومان 6,750,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان 10,800,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/استقبال فرودگاهی/صبحانه/تخفیفات گردشگری
ردیف مدرک توضیحات
1 تصویر کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور کیش 3 شب و 4 روز

1)نرخ کودک زیر دوسال 600000تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 3500000تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات قیمت پرواز مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM