تور آنتالیا 6 شب و 7 روز (پرواز ایرانی)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
23 شهریور 1402
پنجشنبه
30 شهریور 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:15
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 05:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
هتل لارا پالاس آنتالیا
31,800,000 تومان
35,700,000 تومان
29,300,000 تومان
لارا
هتل ملودی کمر آنتالیا
32,200,000 تومان
35,700,000 تومان
33,000,000 تومان
کمر
هتل هیمروس بیچ آنتالیا
33,400,000 تومان
38,400,000 تومان
31,200,000 تومان
کمر
هتل رویال تاورز کریس آنتالیا
39,600,000 تومان
48,320,000 تومان
32,400,000 تومان
کمر
هتل گرند میرامور آنتالیا
42,400,000 تومان
56,400,000 تومان
33,100,000 تومان
کمر
هتل دایما بیز آنتالیا
44,700,000 تومان
56,400,000 تومان
34,100,000 تومان
کمر
هتل آمون آنتالیا
50,400,000 تومان
61,450,000 تومان
51,200,000 تومان
بلک
هتل لوکسیا کامفورت ریزورت کمر آنتالیا
52,700,000 تومان
72,100,000 تومان
37,000,000 تومان
کمر
هتل سی لایف فمیلی ریزورت آنتالیا
53,300,000 تومان
78,300,000 تومان
36,800,000 تومان
کمر
هتل گرند پارک لارا آنتالیا
53,700,000 تومان
69,000,000 تومان
36,800,000 تومان
لارا
هتل اورنج کانتی ریزورت بلک آنتالیا
56,300,000 تومان
84,300,000 تومان
40,000,000 تومان
بلک
هتل آمارا پریمیر پالاس آنتالیا
59,300,000 تومان
89,700,000 تومان
38,400,000 تومان
کمر
هتل آستریا کرملین پالاس آنتالیا
61,400,000 تومان
86,000,000 تومان
39,000,000 تومان
لارا
هتل رویال وینگز آنتالیا
70,300,000 تومان
100,400,000 تومان
42,400,000 تومان
لارا
هتل نیروانا کازموپالیتن آنتالیا
71,400,000 تومان
114,400,000 تومان
42,900,000 تومان
لارا
هتل میراکل ریزورت آنتالیا
73,400,000 تومان
109,800,000 تومان
42,400,000 تومان
---
هتل شروود اکسکلوسیو لارا آنتالیا
74,000,000 تومان
96,700,000 تومان
44,300,000 تومان
لارا
هتل گرانادا لاکچری بلک آنتالیا
74,000,000 تومان
101,400,000 تومان
43,100,000 تومان
بلک
هتل تایتانیک دلوکس لارا آنتالیا
76,200,000 تومان
105,100,000 تومان
44,000,000 تومان
لارا
هتل سوئنو دلوکس بلک آنتالیا
79,900,000 تومان
105,200,000 تومان
45,100,000 تومان
بلک
هتل تایتانیک دلوکس گلف بلک آنتالیا
84,100,000 تومان
112,400,000 تومان
46,400,000 تومان
بلک
هتل کنکورد دلوکس ریزورت آنتالیا
85,400,000 تومان
127,500,000 تومان
46,700,000 تومان
لارا
هتل آدم و حوا بلک آنتالیا
87,700,000 تومان
117,800,000 تومان
-
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,800,000 تومان 35,700,000 تومان 29,300,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,200,000 تومان 35,700,000 تومان 33,000,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان 38,400,000 تومان 31,200,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,600,000 تومان 48,320,000 تومان 32,400,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,400,000 تومان 56,400,000 تومان 33,100,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,700,000 تومان 56,400,000 تومان 34,100,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,400,000 تومان 61,450,000 تومان 51,200,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,400,000 تومان 69,600,000 تومان 41,100,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,700,000 تومان 72,100,000 تومان 37,000,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,100,000 تومان 78,400,000 تومان -
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,300,000 تومان 78,300,000 تومان 36,800,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,700,000 تومان 69,000,000 تومان 36,800,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,400,000 تومان 80,300,000 تومان 37,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,300,000 تومان 82,400,000 تومان 37,400,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,300,000 تومان 84,300,000 تومان 40,000,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,900,000 تومان 89,000,000 تومان 38,400,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,300,000 تومان 89,700,000 تومان 38,400,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,400,000 تومان 86,000,000 تومان 39,000,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,300,000 تومان 100,400,000 تومان 42,400,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,400,000 تومان 114,400,000 تومان 42,900,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,400,000 تومان 109,800,000 تومان 42,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,000,000 تومان 96,700,000 تومان 44,300,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,000,000 تومان 101,400,000 تومان 43,100,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,200,000 تومان 105,100,000 تومان 44,000,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,900,000 تومان 105,200,000 تومان 45,100,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,100,000 تومان 112,400,000 تومان 46,400,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,400,000 تومان 127,500,000 تومان 46,700,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,700,000 تومان 117,800,000 تومان -
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاھی/بلیط رفت و برگشت/بیمه مسافرتی/6 شب و 7 روز اقامت در ھتل با خد
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور آنتالیا 6 شب و 7 ورز

1)نرخ کودک زیر دوسال 990000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 15900000تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

6)فاصله فرودگاه دنیزلی تا آنتالیا حدود 3 ساعت و با اتوبوس های مدرن ترک میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM