تور آنتالیا 6 شب و 7 روز (پرواز ایرانی)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:15
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 05:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل لارا پالاس آنتالیا
31,800,000 تومان
35,700,000 تومان
29,300,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل ملودی کمر آنتالیا
32,200,000 تومان
35,700,000 تومان
33,000,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل هیمروس بیچ آنتالیا
33,400,000 تومان
38,400,000 تومان
31,200,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل رویال تاورز کریس آنتالیا
39,600,000 تومان
48,320,000 تومان
32,400,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل گرند میرامور آنتالیا
42,400,000 تومان
56,400,000 تومان
33,100,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل دایما بیز آنتالیا
44,700,000 تومان
56,400,000 تومان
34,100,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل آمون آنتالیا
50,400,000 تومان
61,450,000 تومان
51,200,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل سنسیتیو پرمیوم ریزورت اند اسپا آنتالیا
52,400,000 تومان
69,600,000 تومان
41,100,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل لوکسیا کامفورت ریزورت کمر آنتالیا
52,700,000 تومان
72,100,000 تومان
37,000,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل اورنج کانتی ریزورت کمر آنتالیا
53,100,000 تومان
78,400,000 تومان
-
توضیحات: کمر
رزرو
هتل سی لایف فمیلی ریزورت آنتالیا
53,300,000 تومان
78,300,000 تومان
36,800,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل گرند پارک لارا آنتالیا
53,700,000 تومان
69,000,000 تومان
36,800,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل پورتو بلو ریزورت اند اسپا آنتالیا
54,400,000 تومان
80,300,000 تومان
37,300,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رامادا ریزورت بای ویندهام لارا آنتالیا
55,300,000 تومان
82,400,000 تومان
37,400,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل اورنج کانتی ریزورت بلک آنتالیا
56,300,000 تومان
84,300,000 تومان
40,000,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل کریستال واتر ورلد ریزورت اند اسپا آنتالیا
58,900,000 تومان
89,000,000 تومان
38,400,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل آمارا پریمیر پالاس آنتالیا
59,300,000 تومان
89,700,000 تومان
38,400,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل آستریا کرملین پالاس آنتالیا
61,400,000 تومان
86,000,000 تومان
39,000,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل رویال وینگز آنتالیا
70,300,000 تومان
100,400,000 تومان
42,400,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل نیروانا کازموپالیتن آنتالیا
71,400,000 تومان
114,400,000 تومان
42,900,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل میراکل ریزورت آنتالیا
73,400,000 تومان
109,800,000 تومان
42,400,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شروود اکسکلوسیو لارا آنتالیا
74,000,000 تومان
96,700,000 تومان
44,300,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل گرانادا لاکچری بلک آنتالیا
74,000,000 تومان
101,400,000 تومان
43,100,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل تایتانیک دلوکس لارا آنتالیا
76,200,000 تومان
105,100,000 تومان
44,000,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل سوئنو دلوکس بلک آنتالیا
79,900,000 تومان
105,200,000 تومان
45,100,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل تایتانیک دلوکس گلف بلک آنتالیا
84,100,000 تومان
112,400,000 تومان
46,400,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل کنکورد دلوکس ریزورت آنتالیا
85,400,000 تومان
127,500,000 تومان
46,700,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل آدم و حوا بلک آنتالیا
87,700,000 تومان
117,800,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,800,000 تومان 35,700,000 تومان 29,300,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,200,000 تومان 35,700,000 تومان 33,000,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان 38,400,000 تومان 31,200,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,600,000 تومان 48,320,000 تومان 32,400,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,400,000 تومان 56,400,000 تومان 33,100,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,700,000 تومان 56,400,000 تومان 34,100,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,400,000 تومان 61,450,000 تومان 51,200,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,400,000 تومان 69,600,000 تومان 41,100,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,700,000 تومان 72,100,000 تومان 37,000,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,100,000 تومان 78,400,000 تومان -
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,300,000 تومان 78,300,000 تومان 36,800,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,700,000 تومان 69,000,000 تومان 36,800,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,400,000 تومان 80,300,000 تومان 37,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,300,000 تومان 82,400,000 تومان 37,400,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,300,000 تومان 84,300,000 تومان 40,000,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,900,000 تومان 89,000,000 تومان 38,400,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,300,000 تومان 89,700,000 تومان 38,400,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,400,000 تومان 86,000,000 تومان 39,000,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,300,000 تومان 100,400,000 تومان 42,400,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,400,000 تومان 114,400,000 تومان 42,900,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,400,000 تومان 109,800,000 تومان 42,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,000,000 تومان 96,700,000 تومان 44,300,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,000,000 تومان 101,400,000 تومان 43,100,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,200,000 تومان 105,100,000 تومان 44,000,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,900,000 تومان 105,200,000 تومان 45,100,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,100,000 تومان 112,400,000 تومان 46,400,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,400,000 تومان 127,500,000 تومان 46,700,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,700,000 تومان 117,800,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاھی/بلیط رفت و برگشت/بیمه مسافرتی/6 شب و 7 روز اقامت در ھتل با خد
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور آنتالیا 6 شب و 7 ورز

1)نرخ کودک زیر دوسال 990000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 15900000تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

6)فاصله فرودگاه دنیزلی تا آنتالیا حدود 3 ساعت و با اتوبوس های مدرن ترک میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM