تور تفلیس نوروز 1403

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
02 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
هتل پلو
17,120,000 تومان
18,910,000 تومان
16,600,000 تومان
---
هتل ایساکا
17,240,000 تومان
19,150,000 تومان
16,600,000 تومان
---
هتل الگانت
17,880,000 تومان
20,440,000 تومان
17,880,000 تومان
---
هتل روستاولی 36
18,520,000 تومان
21,270,000 تومان
17,880,000 تومان
---
هتل آتو
18,520,000 تومان
21,720,000 تومان
17,880,000 تومان
---
هتل مگنولیا
20,440,000 تومان
25,560,000 تومان
17,880,000 تومان
---
هتل جی ان جی
21,720,000 تومان
28,120,000 تومان
17,880,000 تومان
---
هتل ال ام کلاب
21,720,000 تومان
28,120,000 تومان
17,880,000 تومان
---
هتل پارما
21,720,000 تومان
28,120,000 تومان
19,160,000 تومان
---
هتل ایبیس استادیوم
22,360,000 تومان
29,400,000 تومان
22,360,000 تومان
---
هتل آستوریا
23,000,000 تومان
30,680,000 تومان
20,440,000 تومان
---
هتل رادیوس
24,280,000 تومان
33,240,000 تومان
20,440,000 تومان
---
هتل آیبیس استایلز سنتر تفلیس
26,840,000 تومان
38,360,000 تومان
23,000,000 تومان
---
هتل هالیدی این تفلیس
26,840,000 تومان
38,360,000 تومان
25,560,000 تومان
---
هتل مرکور اولد تاون تفلیس
30,680,000 تومان
42,200,000 تومان
21,720,000 تومان
---
هتل آمباسادوری تفلیس
34,520,000 تومان
51,160,000 تومان
34,520,000 تومان
---
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس
35,800,000 تومان
56,280,000 تومان
30,680,000 تومان
---
هتل بیلتمور تفلیس
37,720,000 تومان
60,120,000 تومان
33,240,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,120,000 تومان 18,910,000 تومان 16,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,240,000 تومان 19,150,000 تومان 16,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,880,000 تومان 20,440,000 تومان 17,880,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,520,000 تومان 21,270,000 تومان 17,880,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,520,000 تومان 21,720,000 تومان 17,880,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,440,000 تومان 25,560,000 تومان 17,880,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,720,000 تومان 28,120,000 تومان 17,880,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,720,000 تومان 28,120,000 تومان 17,880,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,720,000 تومان 28,120,000 تومان 19,160,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,360,000 تومان 29,400,000 تومان 22,360,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان 30,680,000 تومان 20,440,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,280,000 تومان 33,240,000 تومان 20,440,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,840,000 تومان 38,360,000 تومان 23,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,840,000 تومان 38,360,000 تومان 25,560,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,680,000 تومان 42,200,000 تومان 21,720,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,520,000 تومان 51,160,000 تومان 34,520,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,800,000 تومان 56,280,000 تومان 30,680,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,720,000 تومان 60,120,000 تومان 33,240,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌
-صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2-پرداخت 50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3-پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

4-خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت-استقبال و ترانسفر فرودگاهی-اقامت در هتل و بیمه مسافرتی میباشد.

5-قیمت کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 10500000 تومان می باشد.
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM