تور آنتالیا ویژه آبان

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
19 آبان 1402
پنجشنبه
25 آبان 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:55
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 02:55
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
هتل ملودی کمر آنتالیا
16,870,000 تومان
19,560,000 تومان
16,170,000 تومان
کمر
هتل لارا پالاس آنتالیا
17,040,000 تومان
19,900,000 تومان
14,120,000 تومان
لارا
هتل اورنج کانتی ریزورت کمر آنتالیا
26,050,000 تومان
33,890,000 تومان
20,200,000 تومان
کمر
هتل گرند رینگ آنتالیا
27,280,000 تومان
37,700,000 تومان
20,200,000 تومان
کمر
هتل اورنج کانتی ریزورت بلک آنتالیا
27,650,000 تومان
35,650,000 تومان
17,500,000 تومان
بلک
هتل میراژ پارک ریزورت آنتالیا
30,980,000 تومان
44,420,000 تومان
18,520,000 تومان
کمر
هتل سی لایف فمیلی ریزورت آنتالیا
32,300,000 تومان
45,090,000 تومان
19,280,000 تومان
کمر
هتل آسکا لارا ریزورت اند اسپا آنتالیا
33,600,000 تومان
43,400,000 تومان
19,500,000 تومان
لارا
هتل آکوا ورد بلک آنتالیا
35,000,000 تومان
55,800,000 تومان
19,500,000 تومان
بلک
هتل آمارا پریمیر پالاس آنتالیا
35,680,000 تومان
50,800,000 تومان
20,200,000 تومان
کمر
هتل شروود اکسکلوسیو لارا آنتالیا
38,000,000 تومان
50,100,000 تومان
20,700,000 تومان
لارا
هتل گرانادا لاکچری بلک آنتالیا
39,000,000 تومان
51,400,000 تومان
20,800,000 تومان
بلک
هتل تایتانیک دلوکس لارا آنتالیا
39,380,000 تومان
52,480,000 تومان
17,500,000 تومان
لارا
هتل دلفین بی گرند ریزورت آنتالیا
39,770,000 تومان
52,700,000 تومان
21,000,000 تومان
لارا
هتل نیروانا کازموپالیتن آنتالیا
44,400,000 تومان
59,500,000 تومان
17,800,000 تومان
لارا
هتل دلفین ایمپریال لارا آنتالیا
49,100,000 تومان
83,400,000 تومان
23,900,000 تومان
لارا
هتل سوئنو دلوکس بلک آنتالیا
53,100,000 تومان
72,600,000 تومان
20,400,000 تومان
بلک
هتل ریکسوس پریمیوم بلک آنتالیا
67,400,000 تومان
114,900,000 تومان
30,200,000 تومان
بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,870,000 تومان 19,560,000 تومان 16,170,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,040,000 تومان 19,900,000 تومان 14,120,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,260,000 تومان 31,990,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : belek
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,600,000 تومان 31,300,000 تومان 19,280,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,050,000 تومان 33,890,000 تومان 20,200,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,280,000 تومان 38,350,000 تومان 17,180,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,280,000 تومان 37,700,000 تومان 20,200,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,650,000 تومان 35,650,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,650,000 تومان 45,100,000 تومان 18,100,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان 42,700,000 تومان 18,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,980,000 تومان 44,420,000 تومان 18,520,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,300,000 تومان 45,090,000 تومان 19,280,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان 43,400,000 تومان 19,500,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,000,000 تومان 55,800,000 تومان 19,500,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,680,000 تومان 50,800,000 تومان 20,200,000 تومان
توضیحات : کمر
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,000,000 تومان 50,100,000 تومان 20,700,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,000,000 تومان 51,400,000 تومان 20,800,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,380,000 تومان 52,480,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,770,000 تومان 52,700,000 تومان 21,000,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,400,000 تومان 59,500,000 تومان 17,800,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,100,000 تومان 83,400,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : لارا
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,100,000 تومان 72,600,000 تومان 20,400,000 تومان
توضیحات : بلک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,400,000 تومان 114,900,000 تومان 30,200,000 تومان
توضیحات : بلک
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاھی/بلیط رفت و برگشت/بیمه مسافرتی/6 شب و 7 روز اقامت در ھتل با خد
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور آنتالیا 6 شب و 7 ورز

1)نرخ کودک زیر دوسال 990000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 11900000تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.


جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM