تور کیش 3 شب و 4 روز

برنامه سفر
فرودگاه مهرآباد (شروع سفر)
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • KIH فرودگاه بین‌المللی کیش
 • کیش ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 06:20
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 06:20
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی کیش
 • KIH فرودگاه بین‌المللی کیش
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 15:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه مهرآباد (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت 4 تخته (هرنفر)
توضیحات
هتل سانرایز کیش
3,600,000 تومان
3,570,000 تومان
3,550,000 تومان
---
هتل گاردنیا کیش
3,600,000 تومان
3,550,000 تومان
3,500,000 تومان
---
هتل پارسیان کیش
3,700,000 تومان
3,680,000 تومان
3,580,000 تومان
---
هتل پارس نیک کیش
3,700,000 تومان
3,650,000 تومان
-
---
هتل گامبرون کیش
3,800,000 تومان
3,750,000 تومان
3,700,000 تومان
---
هتل سارا کیش
3,850,000 تومان
3,700,000 تومان
-
---
هتل آرامیس کیش
3,980,000 تومان
3,800,000 تومان
-
---
هتل ارم بزرگ کیش
3,990,000 تومان
3,900,000 تومان
4,200,000 تومان
---
هتل آریان کیش
3,990,000 تومان
3,950,000 تومان
3,900,000 تومان
---
هتل بین المللی کیش
4,450,000 تومان
4,250,000 تومان
4,850,000 تومان
---
هتل میراژ کیش
4,500,000 تومان
4,150,000 تومان
-
---
هتل آرامیس پلاس کیش
4,800,000 تومان
4,450,000 تومان
-
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,600,000 تومان 3,570,000 تومان 3,550,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,600,000 تومان 3,550,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان 3,680,000 تومان 3,580,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان 3,650,000 تومان -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان 3,750,000 تومان 3,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,850,000 تومان 3,700,000 تومان -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,980,000 تومان 3,800,000 تومان -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان 3,900,000 تومان 4,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان 3,950,000 تومان 3,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان 4,250,000 تومان 4,850,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
4,500,000 تومان 4,150,000 تومان -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
4,800,000 تومان 4,450,000 تومان -
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/استقبال فرودگاهی/صبحانه/تخفیفات گردشگری
ردیف مدرک توضیحات
1 تصویر کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور کیش 3 شب و 4 روز

ویژه 28 الی 31 مرداد 1402

تور چارتری و غیر قابل کنسل میباشد.

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM