تور دبی دی ماه 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:25
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 22:25
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
ناین
20,250,000 تومان
26,300,000 تومان
20,250,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ارکید دبی
20,350,000 تومان
26,500,000 تومان
20,350,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سان اند سندز داون تاون دبی
20,800,000 تومان
27,300,000 تومان
20,800,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال تولیپ دبی
21,350,000 تومان
28,500,000 تومان
21,350,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پیرل سوئیس دبی
21,650,000 تومان
29,000,000 تومان
21,650,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رامادا بای ویندهام داون تاون دبی
22,950,000 تومان
31,650,000 تومان
22,950,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سیتی سیزن دبی
24,250,000 تومان
34,300,000 تومان
24,250,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کارلتون پالاس دبی
25,100,000 تومان
35,900,000 تومان
25,100,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الخوری اسکای گاردن دبی
25,850,000 تومان
35,500,000 تومان
25,850,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جوورا دبی
28,800,000 تومان
43,300,000 تومان
28,800,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل حیات رجنسی دبی
29,500,000 تومان
44,800,000 تومان
29,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کانال سنترال بیزینس بی دبی
29,900,000 تومان
45,000,000 تومان
29,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل د تاور پلازا دبی
30,700,000 تومان
47,000,000 تومان
30,700,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل وی کوریو کالکشن بای هیلتون دبی
31,900,000 تومان
49,500,000 تومان
31,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کنراد دبی
37,700,000 تومان
61,100,000 تومان
37,700,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,250,000 تومان 26,300,000 تومان 20,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,350,000 تومان 26,500,000 تومان 20,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,800,000 تومان 27,300,000 تومان 20,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,350,000 تومان 28,500,000 تومان 21,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,650,000 تومان 29,000,000 تومان 21,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,950,000 تومان 31,650,000 تومان 22,950,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,250,000 تومان 34,300,000 تومان 24,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان 35,900,000 تومان 25,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,850,000 تومان 35,500,000 تومان 25,850,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,800,000 تومان 43,300,000 تومان 28,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان 44,800,000 تومان 29,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,900,000 تومان 45,000,000 تومان 29,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,700,000 تومان 47,000,000 تومان 30,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,900,000 تومان 49,500,000 تومان 31,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان 61,100,000 تومان 37,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ویزا/بیمه/ترانسفر فرودگاهی/لیدر/صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن شناسنامه و کارت ملی/پاسپورت با اعتبار 7 ماه/عکس3*4
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌

تور 4 شب و 5 روز دبی 

با پرواز ماهان

با ترانسفر و ویزا

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM