تور 4 روزه دبی

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل صدف دبی
16,500,000 تومان
18,990,000 تومان
14,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سان اند سندز داون تاون دبی
17,500,000 تومان
20,990,000 تومان
15,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن تولیپ دیره دبی
18,000,000 تومان
22,990,000 تومان
16,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل لاوندر دیره دبی
18,000,000 تومان
22,990,000 تومان
16,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پیرل سوئیس دبی
18,000,000 تومان
22,990,000 تومان
16,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس پیرل کریک دبی
18,500,000 تومان
24,990,000 تومان
17,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سیتی سیزن دبی
18,500,000 تومان
24,990,000 تومان
17,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آراوی دبی
18,500,000 تومان
24,990,000 تومان
17,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الخوری اسکای گاردن دبی
19,500,000 تومان
24,990,000 تومان
17,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آوانی دیرا دبی
20,500,000 تومان
28,990,000 تومان
19,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مدیا روتانا دبی
21,000,000 تومان
28,990,000 تومان
19,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل د تاور پلازا دبی
21,500,000 تومان
29,990,000 تومان
22,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جوورا دبی
22,000,000 تومان
30,990,000 تومان
19,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کانال سنترال بیزینس بی دبی
23,000,000 تومان
30,990,000 تومان
19,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پولمن کریک سیتی سنتر دبی
23,000,000 تومان
31,990,000 تومان
22,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سی سنترال اند ریزورت د پالم دبی
25,500,000 تومان
36,990,000 تومان
25,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان 18,990,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان 20,990,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان 22,990,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان 22,990,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان 22,990,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان 24,990,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان 24,990,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان 24,990,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,500,000 تومان 24,990,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,500,000 تومان 28,990,000 تومان 19,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان 28,990,000 تومان 19,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان 29,990,000 تومان 22,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان 30,990,000 تومان 19,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان 30,990,000 تومان 19,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان 31,990,000 تومان 22,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان 36,990,000 تومان 25,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ویزا/بیمه/ترانسفر فرودگاهی/لیدر/صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن شناسنامه و کارت ملی/پاسپورت با اعتبار 7 ماه/عکس3*4
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور 4 روزه دبی
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM