تور 5 روزه تفلیس

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
20 اردیبهشت 1403
دوشنبه
24 اردیبهشت 1403
پنجشنبه
27 اردیبهشت 1403
دوشنبه
31 اردیبهشت 1403
یکشنبه
30 اردیبهشت 1403
پنجشنبه
03 خرداد 1403
چهار شنبه
02 خرداد 1403
یکشنبه
06 خرداد 1403
پنجشنبه
03 خرداد 1403
دوشنبه
07 خرداد 1403
یکشنبه
06 خرداد 1403
پنجشنبه
10 خرداد 1403
چهار شنبه
09 خرداد 1403
یکشنبه
13 خرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
هتل ایساکا تفلیس
11,850,000 تومان
12,870,000 تومان
11,850,000 تومان
---
هتل پولو تفلیس
11,850,000 تومان
12,870,000 تومان
11,850,000 تومان
---
هتل الگانس تفلیس
12,740,000 تومان
14,660,000 تومان
12,620,000 تومان
---
هتل آتو تفلیس
13,130,000 تومان
15,430,000 تومان
12,620,000 تومان
---
هتل مگنولیا تفلیس
13,380,000 تومان
15,940,000 تومان
13,380,000 تومان
---
هتل جی ان جی تفلیس
14,660,000 تومان
18,500,000 تومان
13,380,000 تومان
---
هتل ال بوتیک تفلیس
15,940,000 تومان
21,060,000 تومان
14,660,000 تومان
---
هتل گلدن تولیپ دیزاین تفلیس
15,940,000 تومان
21,060,000 تومان
15,940,000 تومان
---
هتل آیبیس استادیوم تفلیس
17,220,000 تومان
22,340,000 تومان
17,220,000 تومان
---
هتل آستوریا تفلیس
17,860,000 تومان
24,900,000 تومان
17,220,000 تومان
---
هتل رادیوس تفلیس
18,500,000 تومان
23,620,000 تومان
15,940,000 تومان
---
هتل شرایتون گرند متچی پالاس تفلیس
28,100,000 تومان
40,260,000 تومان
21,060,000 تومان
---
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس
31,300,000 تومان
51,780,000 تومان
26,180,000 تومان
---
هتل بیلتمور تفلیس
32,580,000 تومان
54,340,000 تومان
28,740,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,850,000 تومان 12,870,000 تومان 11,850,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,850,000 تومان 12,870,000 تومان 11,850,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,740,000 تومان 14,660,000 تومان 12,620,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,130,000 تومان 15,430,000 تومان 12,620,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,380,000 تومان 15,940,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,660,000 تومان 18,500,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,940,000 تومان 21,060,000 تومان 14,660,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,940,000 تومان 21,060,000 تومان 15,940,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,220,000 تومان 22,340,000 تومان 17,220,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,860,000 تومان 24,900,000 تومان 17,220,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان 23,620,000 تومان 15,940,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,100,000 تومان 40,260,000 تومان 21,060,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان 51,780,000 تومان 26,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,580,000 تومان 54,340,000 تومان 28,740,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور 5 روزه تفلیس
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM