تور دبی ویژه آبان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:05
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 09:05
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل صدف دبی
14,950,000 تومان
18,950,000 تومان
14,950,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
ناین
15,950,000 تومان
19,900,000 تومان
15,950,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ارکید دبی
16,150,000 تومان
20,950,000 تومان
16,150,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سان اند سندز داون تاون دبی
16,350,000 تومان
20,750,000 تومان
16,350,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرند می فیر دبی
16,450,000 تومان
20,950,000 تومان
16,450,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پیرل سوئیس دبی
17,450,000 تومان
23,450,000 تومان
17,450,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن تولیپ دیره دبی
17,650,000 تومان
23,650,000 تومان
17,650,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل لندمارک سامیت دبی
17,950,000 تومان
23,950,000 تومان
17,950,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل لند مارک پریمیر دبی
17,950,000 تومان
23,950,000 تومان
17,950,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس پیرل کریک دبی
18,150,000 تومان
24,550,000 تومان
18,150,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آیبیس البرشا دبی
18,450,000 تومان
25,250,000 تومان
18,450,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کورال دیره دبی
18,650,000 تومان
25,550,000 تومان
18,650,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اونیو دبی
19,000,000 تومان
26,450,000 تومان
19,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سیتی سیزن دبی
19,150,000 تومان
26,550,000 تومان
19,150,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کارلتون پالاس دبی
19,250,000 تومان
26,550,000 تومان
19,250,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل هاوارد جانسون بای ویندهام بور دبی
19,950,000 تومان
27,550,000 تومان
19,950,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الخوری اسکای گاردن دبی
20,250,000 تومان
28,950,000 تومان
20,250,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال کنتیننتال دبی
21,650,000 تومان
31,250,000 تومان
21,650,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آوانی دیرا دبی
21,650,000 تومان
31,250,000 تومان
21,650,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الیت بایبلوس دبی
22,350,000 تومان
32,850,000 تومان
22,350,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سوئیس اوتل الغریر دبی
24,750,000 تومان
37,250,000 تومان
24,750,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کانال سنترال بیزینس بی دبی
26,350,000 تومان
40,950,000 تومان
26,350,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل فیرمونت دبی
27,250,000 تومان
42,550,000 تومان
27,250,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرند حیات دبی
33,950,000 تومان
55,450,000 تومان
33,950,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,950,000 تومان 18,950,000 تومان 14,950,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,950,000 تومان 19,900,000 تومان 15,950,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,150,000 تومان 20,950,000 تومان 16,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,350,000 تومان 20,750,000 تومان 16,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,450,000 تومان 20,950,000 تومان 16,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,450,000 تومان 23,450,000 تومان 17,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,650,000 تومان 23,650,000 تومان 17,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,950,000 تومان 23,950,000 تومان 17,950,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,950,000 تومان 23,950,000 تومان 17,950,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,150,000 تومان 24,550,000 تومان 18,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,450,000 تومان 25,250,000 تومان 18,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,650,000 تومان 25,550,000 تومان 18,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان 26,450,000 تومان 19,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,150,000 تومان 26,550,000 تومان 19,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,250,000 تومان 26,550,000 تومان 19,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,950,000 تومان 27,550,000 تومان 19,950,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,250,000 تومان 28,950,000 تومان 20,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,650,000 تومان 31,250,000 تومان 21,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,650,000 تومان 31,250,000 تومان 21,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,350,000 تومان 32,850,000 تومان 22,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,750,000 تومان 37,250,000 تومان 24,750,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,350,000 تومان 40,950,000 تومان 26,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,250,000 تومان 42,550,000 تومان 27,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,950,000 تومان 55,450,000 تومان 33,950,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ویزا/بیمه/ترانسفر فرودگاهی/لیدر/صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن شناسنامه و کارت ملی/پاسپورت با اعتبار 7 ماه/عکس3*4
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور دبی
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM