تور دبی 4شب و 5 روز

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:30
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 20:30
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل صدف دبی
19,390,000 تومان
21,100,000 تومان
19,390,000 تومان
توضیحات: دیره
رزرو
هتل سان اند سندز داون تاون دبی
20,300,000 تومان
22,500,000 تومان
20,300,000 تومان
توضیحات: دیره
رزرو
هتل گرند می فیر دبی
20,400,000 تومان
22,600,000 تومان
20,400,000 تومان
توضیحات: دیره
رزرو
هتل ارکید دبی
20,600,000 تومان
22,900,000 تومان
20,600,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن تولیپ دیره دبی
20,900,000 تومان
23,600,000 تومان
20,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل لاوندر دیره دبی
21,100,000 تومان
24,300,000 تومان
21,100,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کورال دیره دبی
21,600,000 تومان
24,900,000 تومان
21,600,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سیتی سیزن دبی
22,500,000 تومان
26,900,000 تومان
22,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آوانی دیرا دبی
22,500,000 تومان
28,300,000 تومان
22,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اونیو دبی
22,800,000 تومان
27,400,000 تومان
22,800,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال کنتیننتال دبی
22,900,000 تومان
27,600,000 تومان
22,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الخوری اسکای گاردن دبی
23,100,000 تومان
27,600,000 تومان
23,100,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نووتل البرشا دبی
23,200,000 تومان
28,100,000 تومان
23,200,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مسکو دبی
23,500,000 تومان
29,200,000 تومان
23,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل د تاور پلازا دبی
24,500,000 تومان
30,900,000 تومان
24,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل حیات رجنسی دبی
25,900,000 تومان
33,900,000 تومان
25,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کانال سنترال بیزینس بی دبی
26,900,000 تومان
35,800,000 تومان
26,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل البندر روتانا کریک دبی
27,400,000 تومان
36,800,000 تومان
27,400,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ووکو دبی
29,500,000 تومان
40,600,000 تومان
29,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرند حیات دبی
31,900,000 تومان
47,500,000 تومان
31,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل هبتور گرند ریزورت دبی
39,900,000 تومان
61,200,000 تومان
39,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آتلانتیس د پالم دبی
61,500,000 تومان
104,400,000 تومان
61,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان 21,100,000 تومان 19,390,000 تومان
توضیحات : دیره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,300,000 تومان 22,500,000 تومان 20,300,000 تومان
توضیحات : دیره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,400,000 تومان 22,600,000 تومان 20,400,000 تومان
توضیحات : دیره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,600,000 تومان 22,900,000 تومان 20,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان 23,600,000 تومان 20,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان 24,300,000 تومان 21,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,600,000 تومان 24,900,000 تومان 21,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان 26,900,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان 28,300,000 تومان 22,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,800,000 تومان 27,400,000 تومان 22,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان 27,600,000 تومان 22,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,100,000 تومان 27,600,000 تومان 23,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان 28,100,000 تومان 23,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,500,000 تومان 29,200,000 تومان 23,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان 30,900,000 تومان 24,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان 33,900,000 تومان 25,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,900,000 تومان 35,800,000 تومان 26,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,400,000 تومان 36,800,000 تومان 27,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان 40,600,000 تومان 29,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,900,000 تومان 47,500,000 تومان 31,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,900,000 تومان 61,200,000 تومان 39,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,500,000 تومان 104,400,000 تومان 61,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ویزا/بیمه/ترانسفر فرودگاهی/لیدر/صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن شناسنامه و کارت ملی/پاسپورت با اعتبار 7 ماه/عکس3*4
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM