تور 4 روزه ایروان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل نیو باکسوس ایروان ارمنستان
15,880,000 تومان
18,530,000 تومان
14,040,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پرایمر ایروان ارمنستان
16,190,000 تومان
19,960,000 تومان
15,270,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بلا
16,490,000 تومان
19,350,000 تومان
15,060,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شیراک ایروان ارمنستان
17,000,000 تومان
20,160,000 تومان
15,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رجینه ایروان ارمنستان
17,510,000 تومان
20,160,000 تومان
16,490,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال پلازا ایروان
19,040,000 تومان
25,880,000 تومان
16,490,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اربونی ایروان ارمنستان
20,780,000 تومان
27,510,000 تومان
15,270,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
21,590,000 تومان
27,510,000 تومان
16,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی گرند ایروان
23,530,000 تومان
32,200,000 تومان
15,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان ارمنستان
24,550,000 تومان
30,980,000 تومان
15,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایروان
28,530,000 تومان
40,360,000 تومان
17,920,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نشنال ایروان
29,550,000 تومان
41,790,000 تومان
16,490,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,880,000 تومان 18,530,000 تومان 14,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان 19,960,000 تومان 15,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان 19,350,000 تومان 15,060,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان 20,160,000 تومان 15,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,510,000 تومان 20,160,000 تومان 16,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,040,000 تومان 25,880,000 تومان 16,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,780,000 تومان 27,510,000 تومان 15,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان 27,510,000 تومان 16,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,530,000 تومان 32,200,000 تومان 15,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,550,000 تومان 30,980,000 تومان 15,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,530,000 تومان 40,360,000 تومان 17,920,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,550,000 تومان 41,790,000 تومان 16,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌
تور 4 روزه ایراون
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM