تور استانبول دی ماه 1402

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
23 دی 1402
سه شنبه
26 دی 1402
جمعه
29 دی 1402
دوشنبه
02 بهمن 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
هتل گرند دنیز
7,120,000 تومان
9,830,000 تومان
6,630,000 تومان
فاتیح
هتل گرند لیزا استانبول
8,750,000 تومان
10,800,000 تومان
8,100,000 تومان
اکسارای
هتل گرند میلان استانبول
8,850,000 تومان
10,450,000 تومان
8,000,000 تومان
اکسارای
هتل جومبالی پلازا استانبول
9,020,000 تومان
11,420,000 تومان
8,160,000 تومان
دولاپ دره
هتل اوریلا استانبول
9,150,000 تومان
11,600,000 تومان
8,150,000 تومان
بی اغلو
هتل آترو استانبول
9,410,000 تومان
12,250,000 تومان
8,160,000 تومان
دولاپ دره
هتل اکچوال لایف استانبول
9,650,000 تومان
13,650,000 تومان
8,300,000 تومان
دولاپ دره
هتل دورا استانبول
9,750,000 تومان
13,600,000 تومان
8,300,000 تومان
دولاپ دره
هتل اینتل استانبول
10,050,000 تومان
13,300,000 تومان
8,300,000 تومان
تکسیم
هتل یورو پلازا استانبول
10,150,000 تومان
13,660,000 تومان
8,700,000 تومان
بی اغلو
هتل تانگو شیشلی استانبول
10,650,000 تومان
13,700,000 تومان
8,750,000 تومان
شیشلی
هتل گرین پارک تکسیم استانبول
11,000,000 تومان
15,100,000 تومان
8,800,000 تومان
---
هتل تانگو تکسیم استانبول
11,150,000 تومان
15,300,000 تومان
9,700,000 تومان
تکسیم
هتل فرونیا استانبول
11,160,000 تومان
15,550,000 تومان
8,750,000 تومان
تکسیم
هتل کوناک استانبول
11,350,000 تومان
15,750,000 تومان
9,150,000 تومان
تکسیم
هتل دورا پرا استانبول
11,750,000 تومان
16,950,000 تومان
10,100,000 تومان
---
هتل چر استانبول
12,850,000 تومان
18,760,000 تومان
10,100,000 تومان
---
هتل الیت ورد تکسیم استانبول
13,650,000 تومان
22,790,000 تومان
11,180,000 تومان
---
هتل گلدن ایج استانبول
26,900,000 تومان
39,500,000 تومان
17,700,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,120,000 تومان 9,830,000 تومان 6,630,000 تومان
توضیحات : فاتیح
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان 10,800,000 تومان 8,100,000 تومان
توضیحات : اکسارای
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,850,000 تومان 10,450,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : اکسارای
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,020,000 تومان 11,420,000 تومان 8,160,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,150,000 تومان 11,600,000 تومان 8,150,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,410,000 تومان 12,250,000 تومان 8,160,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,650,000 تومان 13,650,000 تومان 8,300,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,750,000 تومان 13,600,000 تومان 8,300,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,050,000 تومان 13,300,000 تومان 8,300,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,150,000 تومان 13,660,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,650,000 تومان 13,700,000 تومان 8,750,000 تومان
توضیحات : شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,650,000 تومان 14,400,000 تومان 8,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان 15,100,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,150,000 تومان 15,300,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,160,000 تومان 15,550,000 تومان 8,750,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,350,000 تومان 15,750,000 تومان 9,150,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,750,000 تومان 16,950,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان 18,760,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,650,000 تومان 22,790,000 تومان 11,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,900,000 تومان 39,500,000 تومان 17,700,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌

1)نرخ کودک زیر دوسال 990000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 6300000تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM