تور باتومی 5 روزه

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 16:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل رویال جورجیا باتومی
9,990,000 تومان
12,510,000 تومان
9,990,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرند پالاس باتومی
12,090,000 تومان
15,390,000 تومان
10,990,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل لجند بیزینس باتومی
12,910,000 تومان
16,910,000 تومان
12,910,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ایفوریا باتومی
12,910,000 تومان
16,910,000 تومان
12,910,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آپارتمان آکوا باتومی
13,190,000 تومان
17,590,000 تومان
12,090,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اینتوریست پالاس اند اسپا باتومی
14,840,000 تومان
20,890,000 تومان
13,190,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مترو اسکای تاور باتومی
16,490,000 تومان
24,190,000 تومان
15,390,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون باتومی
21,110,000 تومان
29,690,000 تومان
29,690,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل هیلتون باتومی
23,750,000 تومان
36,070,000 تومان
19,350,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کاستلو مر اند ولنس ریزورت باتومی
34,090,000 تومان
59,390,000 تومان
24,190,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان 12,510,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,090,000 تومان 15,390,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,910,000 تومان 16,910,000 تومان 12,910,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,910,000 تومان 16,910,000 تومان 12,910,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان 17,590,000 تومان 12,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,840,000 تومان 20,890,000 تومان 13,190,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان 24,190,000 تومان 15,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,110,000 تومان 29,690,000 تومان 29,690,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,750,000 تومان 36,070,000 تومان 19,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,090,000 تومان 59,390,000 تومان 24,190,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌

1-صدرو بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2-پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3-پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد میباشد.

4-قیمت کودک 2 تا 6 سال بدن تخت 9500000 تومان میباشد.

5-قیمت نوزاد 1600000 تومان میباشد.

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM