تور4شب استانبول ویژه آذر

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • یزد ایرویز یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:20
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 10:20
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • یزد ایرویز یزد ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 14:25
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل گرور
10,200,000 تومان
12,400,000 تومان
9,200,000 تومان
توضیحات: فاتیح
رزرو
هتل اوریلا استانبول
12,750,000 تومان
16,340,000 تومان
11,250,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مونوپل استانبول
12,940,000 تومان
16,650,000 تومان
11,250,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل کوئنتو تکسیم استانبول
13,260,000 تومان
17,290,000 تومان
11,350,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل دورا استانبول
14,220,000 تومان
19,380,000 تومان
11,350,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل یورو پلازا استانبول
14,380,000 تومان
19,350,000 تومان
11,350,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل تی کی تکسیم (نوپلدا) بوسفروس استانبول
14,500,000 تومان
19,620,000 تومان
12,090,000 تومان
توضیحات: هاربیه
رزرو
هتل گرند استار بسفروس استانبول
14,650,000 تومان
19,850,000 تومان
12,850,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل تانگو شیشلی استانبول
15,260,000 تومان
20,990,000 تومان
12,850,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل کارتون استانبول
15,650,000 تومان
22,200,000 تومان
11,350,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل فرونیا استانبول
15,850,000 تومان
22,200,000 تومان
12,900,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل کوناک استانبول
16,250,000 تومان
23,200,000 تومان
12,850,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل دورا پرا استانبول
16,380,000 تومان
23,550,000 تومان
12,850,000 تومان
توضیحات: پرا
رزرو
هتل چر استانبول
17,990,000 تومان
26,390,000 تومان
13,850,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل لازونی استانبول
19,280,000 تومان
29,080,000 تومان
13,900,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل گرند جواهر استانبول
20,200,000 تومان
28,300,000 تومان
16,300,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,200,000 تومان 12,400,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : فاتیح
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,750,000 تومان 16,340,000 تومان 11,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,940,000 تومان 16,650,000 تومان 11,250,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,260,000 تومان 17,290,000 تومان 11,350,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,220,000 تومان 19,380,000 تومان 11,350,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,380,000 تومان 19,350,000 تومان 11,350,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان 19,620,000 تومان 12,090,000 تومان
توضیحات : هاربیه
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,650,000 تومان 19,850,000 تومان 12,850,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,260,000 تومان 20,990,000 تومان 12,850,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,650,000 تومان 22,200,000 تومان 11,350,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,850,000 تومان 22,200,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,250,000 تومان 23,200,000 تومان 12,850,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,380,000 تومان 23,550,000 تومان 12,850,000 تومان
توضیحات : پرا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان 26,390,000 تومان 13,850,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,280,000 تومان 29,080,000 تومان 13,900,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,200,000 تومان 28,300,000 تومان 16,300,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
)نرخ کودک زیر دوسال 1000000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 8600000تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM