تور 5 روزه ایروان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 13:15
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 13:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل پرایمر ایروان ارمنستان
17,590,000 تومان
22,140,000 تومان
16,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نیو باکسوس ایروان ارمنستان
17,720,000 تومان
22,140,000 تومان
14,600,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بلا
17,720,000 تومان
21,360,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شیراک ایروان ارمنستان
18,630,000 تومان
23,440,000 تومان
16,940,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رجینه ایروان ارمنستان
19,280,000 تومان
22,920,000 تومان
18,240,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال پلازا ایروان
20,970,000 تومان
29,680,000 تومان
19,280,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اربونی ایروان ارمنستان
23,180,000 تومان
31,760,000 تومان
16,150,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
24,220,000 تومان
31,760,000 تومان
16,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی گرند ایروان
26,170,000 تومان
36,960,000 تومان
17,720,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان ارمنستان
28,770,000 تومان
39,300,000 تومان
17,720,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایروان
33,190,000 تومان
48,440,000 تومان
19,540,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نشنال ایروان
34,490,000 تومان
49,700,000 تومان
22,400,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان 22,140,000 تومان 16,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,720,000 تومان 22,140,000 تومان 14,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,720,000 تومان 21,360,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان 23,440,000 تومان 16,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,280,000 تومان 22,920,000 تومان 18,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,970,000 تومان 29,680,000 تومان 19,280,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,180,000 تومان 31,760,000 تومان 16,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,220,000 تومان 31,760,000 تومان 16,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,170,000 تومان 36,960,000 تومان 17,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,770,000 تومان 39,300,000 تومان 17,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,190,000 تومان 48,440,000 تومان 19,540,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,490,000 تومان 49,700,000 تومان 22,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌
 تور 5 روزه ایروان
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM