تور 5 روزه ایروان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل پرایمر ایروان ارمنستان
20,090,000 تومان
24,640,000 تومان
18,660,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نیو باکسوس ایروان ارمنستان
20,220,000 تومان
24,640,000 تومان
17,100,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بلا
20,220,000 تومان
23,860,000 تومان
18,400,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شیراک ایروان ارمنستان
21,130,000 تومان
25,940,000 تومان
19,440,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رجینه ایروان ارمنستان
21,780,000 تومان
25,420,000 تومان
20,740,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال پلازا ایروان
23,470,000 تومان
32,180,000 تومان
21,780,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اربونی ایروان ارمنستان
25,680,000 تومان
34,260,000 تومان
18,650,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
26,720,000 تومان
34,260,000 تومان
18,660,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی گرند ایروان
28,670,000 تومان
39,460,000 تومان
20,220,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان ارمنستان
31,270,000 تومان
41,800,000 تومان
20,220,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایروان
35,690,000 تومان
50,940,000 تومان
22,040,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نشنال ایروان
36,990,000 تومان
52,200,000 تومان
24,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان 24,640,000 تومان 18,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,220,000 تومان 24,640,000 تومان 17,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,220,000 تومان 23,860,000 تومان 18,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,130,000 تومان 25,940,000 تومان 19,440,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,780,000 تومان 25,420,000 تومان 20,740,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,470,000 تومان 32,180,000 تومان 21,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,680,000 تومان 34,260,000 تومان 18,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,720,000 تومان 34,260,000 تومان 18,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,670,000 تومان 39,460,000 تومان 20,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,270,000 تومان 41,800,000 تومان 20,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,690,000 تومان 50,940,000 تومان 22,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان 52,200,000 تومان 24,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌
 تور 5 روزه ایروان
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM