تور 5 روزه تفلیس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ایساکا تفلیس
11,350,000 تومان
12,370,000 تومان
11,350,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پولو تفلیس
11,350,000 تومان
12,370,000 تومان
11,350,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الگانس تفلیس
12,240,000 تومان
14,160,000 تومان
12,120,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آتو تفلیس
12,630,000 تومان
14,930,000 تومان
12,120,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مگنولیا تفلیس
12,880,000 تومان
15,440,000 تومان
12,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جی ان جی تفلیس
14,160,000 تومان
18,000,000 تومان
12,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ال بوتیک تفلیس
15,440,000 تومان
20,560,000 تومان
14,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن تولیپ دیزاین تفلیس
15,440,000 تومان
20,560,000 تومان
15,440,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آیبیس استادیوم تفلیس
16,720,000 تومان
21,840,000 تومان
16,720,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آستوریا تفلیس
17,360,000 تومان
24,400,000 تومان
16,720,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیوس تفلیس
18,000,000 تومان
23,120,000 تومان
15,440,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون گرند متچی پالاس تفلیس
27,600,000 تومان
39,760,000 تومان
20,560,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس
30,800,000 تومان
51,280,000 تومان
25,680,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بیلتمور تفلیس
32,080,000 تومان
53,840,000 تومان
28,240,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,350,000 تومان 12,370,000 تومان 11,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,350,000 تومان 12,370,000 تومان 11,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,240,000 تومان 14,160,000 تومان 12,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,630,000 تومان 14,930,000 تومان 12,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,880,000 تومان 15,440,000 تومان 12,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,160,000 تومان 18,000,000 تومان 12,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,440,000 تومان 20,560,000 تومان 14,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,440,000 تومان 20,560,000 تومان 15,440,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,720,000 تومان 21,840,000 تومان 16,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,360,000 تومان 24,400,000 تومان 16,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان 23,120,000 تومان 15,440,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,600,000 تومان 39,760,000 تومان 20,560,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان 51,280,000 تومان 25,680,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,080,000 تومان 53,840,000 تومان 28,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌
تور 5 روزه تفلیس
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM