تور 5 روزه تفلیس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 07:45
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:20
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 13:20
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ایساکا تفلیس
10,350,000 تومان
11,370,000 تومان
10,350,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پولو تفلیس
10,350,000 تومان
11,370,000 تومان
10,350,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الگانس تفلیس
11,240,000 تومان
13,160,000 تومان
11,120,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آتو تفلیس
11,630,000 تومان
13,930,000 تومان
11,120,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مگنولیا تفلیس
11,880,000 تومان
14,440,000 تومان
11,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل جی ان جی تفلیس
13,160,000 تومان
17,000,000 تومان
11,880,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ال بوتیک تفلیس
14,440,000 تومان
19,560,000 تومان
13,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن تولیپ دیزاین تفلیس
14,440,000 تومان
19,560,000 تومان
14,440,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آیبیس استادیوم تفلیس
15,720,000 تومان
20,840,000 تومان
15,720,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آستوریا تفلیس
16,360,000 تومان
23,400,000 تومان
15,720,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیوس تفلیس
17,000,000 تومان
22,120,000 تومان
14,440,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شرایتون گرند متچی پالاس تفلیس
26,600,000 تومان
38,760,000 تومان
19,560,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس
29,800,000 تومان
50,280,000 تومان
24,680,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بیلتمور تفلیس
31,080,000 تومان
52,840,000 تومان
27,240,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,350,000 تومان 11,370,000 تومان 10,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,350,000 تومان 11,370,000 تومان 10,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,240,000 تومان 13,160,000 تومان 11,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,630,000 تومان 13,930,000 تومان 11,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,880,000 تومان 14,440,000 تومان 11,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,160,000 تومان 17,000,000 تومان 11,880,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,440,000 تومان 19,560,000 تومان 13,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,440,000 تومان 19,560,000 تومان 14,440,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,720,000 تومان 20,840,000 تومان 15,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,360,000 تومان 23,400,000 تومان 15,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان 22,120,000 تومان 14,440,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان 38,760,000 تومان 19,560,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,800,000 تومان 50,280,000 تومان 24,680,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,080,000 تومان 52,840,000 تومان 27,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌
تور 5 روزه تفلیس
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM