تور تفلیس پاییز 1402

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
25 آبان 1402
دوشنبه
29 آبان 1402
پنجشنبه
02 آذر 1402
دوشنبه
06 آذر 1402
پنجشنبه
09 آذر 1402
دوشنبه
13 آذر 1402
پنجشنبه
16 آذر 1402
دوشنبه
20 آذر 1402
پنجشنبه
23 آذر 1402
دوشنبه
27 آذر 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:55
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 07:55
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
هتل پلو
8,880,000 تومان
10,360,000 تومان
31,030,000 تومان
---
هتل میکا
9,090,000 تومان
10,680,000 تومان
31,060,000 تومان
---
هتل ایساکا
9,200,000 تومان
10,890,000 تومان
31,060,000 تومان
---
هتل روستاولی 36
9,330,000 تومان
11,100,000 تومان
31,060,000 تومان
---
هتل الگانت
9,620,000 تومان
11,740,000 تومان
31,480,000 تومان
---
هتل آتو
10,040,000 تومان
12,590,000 تومان
31,700,000 تومان
---
هتل جی ان جی
11,530,000 تومان
15,560,000 تومان
32,540,000 تومان
---
هتل نئوپل
11,740,000 تومان
15,980,000 تومان
32,120,000 تومان
---
هتل اولد سیتی
11,740,000 تومان
15,980,000 تومان
32,120,000 تومان
---
هتل ایبیس باجت
11,950,000 تومان
14,710,000 تومان
31,700,000 تومان
---
هتل ال ام کلاب
12,330,000 تومان
15,980,000 تومان
32,120,000 تومان
---
هتل روستاولی پالاس
12,330,000 تومان
15,980,000 تومان
33,180,000 تومان
---
هتل پارما
12,330,000 تومان
17,040,000 تومان
33,180,000 تومان
---
هتل مگنولیا
12,330,000 تومان
17,040,000 تومان
33,180,000 تومان
---
هتل ایبیس استادیوم
12,330,000 تومان
17,040,000 تومان
34,240,000 تومان
---
هتل بریج بوتیک
12,480,000 تومان
17,040,000 تومان
33,180,000 تومان
---
هتل ایوانی
12,480,000 تومان
17,040,000 تومان
33,180,000 تومان
---
هتل ال بوتیک
12,800,000 تومان
18,100,000 تومان
32,120,000 تومان
---
هتل گالری این
12,800,000 تومان
18,100,000 تومان
33,180,000 تومان
---
هتل دولابوری
13,010,000 تومان
18,520,000 تومان
32,120,000 تومان
---
هتل رزیدنس پلازا
13,010,000 تومان
18,520,000 تومان
33,180,000 تومان
---
هتل آستوریا
13,330,000 تومان
19,160,000 تومان
34,240,000 تومان
---
هتل آمری پلازا
13,860,000 تومان
18,100,000 تومان
-
---
هتل رادیوس
14,710,000 تومان
20,010,000 تومان
34,240,000 تومان
---
هتل رامادا بای ویندهام
15,450,000 تومان
22,340,000 تومان
37,420,000 تومان
---
هتل بست وسترن سیتی سنتر
15,450,000 تومان
21,280,000 تومان
36,360,000 تومان
---
هتل ایبیس استایل
16,510,000 تومان
24,460,000 تومان
36,360,000 تومان
---
هتل میوزیوم
16,510,000 تومان
24,460,000 تومان
36,360,000 تومان
---
هتل گلدن تولیپ دیزاین
16,510,000 تومان
23,400,000 تومان
35,300,000 تومان
---
هتل هالیدی این
18,630,000 تومان
29,760,000 تومان
38,480,000 تومان
---
هتل مرکور اولد تاون
19,160,000 تومان
27,640,000 تومان
35,300,000 تومان
---
هتل آیوتا
19,690,000 تومان
27,640,000 تومان
37,420,000 تومان
---
هتل کورت یارد بای ماریوت
20,640,000 تومان
30,180,000 تومان
37,630,000 تومان
---
هتل شرایتون گرند
21,330,000 تومان
30,180,000 تومان
37,420,000 تومان
---
هتل پولمن اکسس تاورز
23,930,000 تومان
40,360,000 تومان
37,420,000 تومان
---
هتل بیلتمور
25,520,000 تومان
43,540,000 تومان
44,840,000 تومان
---
هتل آمباسادوری
26,050,000 تومان
42,480,000 تومان
45,900,000 تومان
---
هتل رادیسون بلو
27,640,000 تومان
47,780,000 تومان
42,730,000 تومان
---
هتل تفلیس ماریوت
28,230,000 تومان
43,960,000 تومان
38,690,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,880,000 تومان 10,360,000 تومان 31,030,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,090,000 تومان 10,680,000 تومان 31,060,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,200,000 تومان 10,890,000 تومان 31,060,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,330,000 تومان 11,100,000 تومان 31,060,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,620,000 تومان 11,740,000 تومان 31,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,040,000 تومان 12,590,000 تومان 31,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,530,000 تومان 15,560,000 تومان 32,540,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,740,000 تومان 15,980,000 تومان 32,120,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,740,000 تومان 15,980,000 تومان 32,120,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,950,000 تومان 14,710,000 تومان 31,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,330,000 تومان 15,980,000 تومان 32,120,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,330,000 تومان 15,980,000 تومان 33,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,330,000 تومان 17,040,000 تومان 33,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,330,000 تومان 17,040,000 تومان 33,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,330,000 تومان 17,040,000 تومان 34,240,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,480,000 تومان 17,040,000 تومان 33,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,480,000 تومان 17,040,000 تومان 33,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,800,000 تومان 18,100,000 تومان 32,120,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,800,000 تومان 18,100,000 تومان 33,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,010,000 تومان 18,520,000 تومان 32,120,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,010,000 تومان 18,520,000 تومان 33,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,330,000 تومان 19,160,000 تومان 34,240,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,860,000 تومان 18,100,000 تومان -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,710,000 تومان 20,010,000 تومان 34,240,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,450,000 تومان 22,340,000 تومان 37,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,450,000 تومان 21,280,000 تومان 36,360,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,510,000 تومان 24,460,000 تومان 36,360,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,510,000 تومان 24,460,000 تومان 36,360,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,510,000 تومان 23,400,000 تومان 35,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان 29,760,000 تومان 38,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,160,000 تومان 27,640,000 تومان 35,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,690,000 تومان 27,640,000 تومان 37,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,640,000 تومان 30,180,000 تومان 37,630,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,330,000 تومان 30,180,000 تومان 37,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,930,000 تومان 40,360,000 تومان 37,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,520,000 تومان 43,540,000 تومان 44,840,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,050,000 تومان 42,480,000 تومان 45,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,640,000 تومان 47,780,000 تومان 42,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,230,000 تومان 43,960,000 تومان 38,690,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌
-صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2-پرداخت 50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3-پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

4-خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت-استقبال و ترانسفر فرودگاهی-اقامت در هتل و بیمه مسافرتی میباشد.

5-قیمت کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 10500000 تومان می باشد.
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM